Tjenester, verktøy og metoder Kunder Jobb i ASR? Om ASR og kontaktinformasjon Nyheter
  Om ASR


ASR AS er en rådgivningsbedrift som ble etablert i 1996. Vi yter bistand innenfor et vidt spekter, fra bedriftsetablering til endrings- og forbedringsprosesser, og har erfaring fra forskjellig typer bedrifter. ASR er spesialist på å dokumentere styringssystemer med et minimum av papirer, og har lang erfaring med å gjennomføre f.eks. sertifiseringsprosesser i forhold til kravene i ISO-standardene. ASR’s daglige leder, Arve Storrøsæter, er sertifisert EOQ Quality Auditor.

Vi har siden 2001 tilbudt regnskapstjenester, og er autorisert av Kredittilsynet som ”Autorisert regnskapsførerselskap”.

ASR har nært samarbeid med andre bedrifter med kompetanse innen økonomi, rådgivning og styrearbeide.

Kontakt:
Tlf.: 69 88 88 19 (08:30 – 16:00) el. 69 88 40 04
Mobil: 480 45 592 el. 906 44 725
Adr.: Postboks 155, 1801 Askim

Kontaktpersoner:
Arve Storrøsæter (daglig leder) e-mail: arve@asr.no
Gun Eva Storrøsæter (fagansvarlig regnskap) e-mail: gun@asr.no
Bjørn Amundsen. e-mail: bjorn.amundsen@ba-invest.no, mobil: 911 76 720


ASR AS  •  Fjellbuvn. 20  •  1832 Askim  •  Tlf. 69 88 40 04