TJENESTER, VERKTØY OG ARBEIDSMETODER

Vår hjemmeside er ment å gi de som besøker siden et overblikk over hva vi jobber med, og hvordan vi jobber. Ønsker du ytterligere informasjon, er det bare å ta kontakt.Generell bedriftsmodell. Modellen tilpasses kundens bedrift, og vil kunne være en nyttig referanse i gjennomføringen av et prosjekt.


ASR, legger vekt på:
• å bruke enkle verktøy som er tilpasset den aktuelle situasjonen.
• involvering av de berørte
• at man vet hvor man står, definerer hva man vil, hvordan man skal komme dit og når man skal være der.

ASR’s roller kan være å:
• utføre statusanalyse
• bidra med verktøy og erfaring
• være pådriver, støttespiller o
g prosjektleder.